card

Барилга угсралтын багц даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Барьж буй барилга байгууламж, барилгын материал зэрэг барилгын ажилд ашиглагдаж буй эд хөрөнгөнүүдээс гадна барилгын ажлын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд  учрах хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой цогц даатгал юм

Юуг даатгах вэ?

  • Гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэж байгаа бүх барилга, байгууламж
  • Барилга угсралтын талбайд байгаа бүх төрлийн материал, техник тоног төхөөрөмж, машин механизм, түр сууц, агуулах, усан хангамжийн суваг хоолой,инженерийн шугам сүлжээ
  • Барилгын ажлын улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

  • Бүх төрлийн гал болон дэлбэрэлтийн
  • Бүх төрлийн байгалийн

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?: Даатгалын хураамжийг эрсдэлийн төвшин, даатгалын зүйлийн бүтэц, хийц, зориулалтаас мөн гүйцэтгэгчийн туршлага зэргээс шалтгаалан тооцно

Санал болгож буй бүтээгдэхүүн: 

***Ажил олгогчын хариуцлагын даатгал                   ***Гэнэтийн осолын даатгал

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх