card

Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Таныг гадаадад зорчиж байх үед учирч болох эрсдлүүдээс хамгаалах, учирсан хохирлыг барагдуурах зорилго бүхий иж бүрэн даатгалыг бид та бүхэнд санал болгож байна.

Ямар эрсдлүүдээс даатгах вэ?

 • Гэнэтийн гэмтэл, осол аваар
 • Хурц өвчлөл
 • Бусад эрсдэл / нислэг хойшлох,ачаа тээш алдагдах гэх мэт/

Даатгуулхад шаардлагатай мэдээлэл ба бичиг баримтууд

 • Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэх
 • Гадаад паспорт
 • Аялах улсын нэр
 • Аялалын зорилго
 • Визний мэдүүлэг
 • Аялах хугацаа
 • Гар утасны дугаар

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?

 • Аялах улс
 • Аялах нас
 • Нас
 • Аялагчийн тоо

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ

 • Даатгуулагчийн өргөдөл
 • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь
 • Даатгалын эрсдэл тохиолдсоныг нотлох бичиг баримтуудын эх хувь
 • Эмчилгээ хийлгэсэн эмнэлгийн тодорхойлолт
 • Нэхэмжлэх эсвэл төлбөр төлсөн баримт

Энэ даатгал нь зөвхөн аялах, томилол гэх мэт түр хугацаанд очоод буцаад ирэхийн хооронд үүсэх эрсдлийг даах бөгөөд бусад оронд оршин суух болон 3-5 жил амьдрах хугацааны эрсдлийг та дараах даатгалаар хамгаална.

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх