card

ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Даатгалын гэрээнд зөвлөх: 

 • Эрсдлийн анхан шатны үнэлгээ хийх
 • Даатгуулагчийн даатгалын хэрэгцээг тодорхойлох
 • Тохирох даатгалын гэрээг танай байгууллагад санал болгох, гаргаж өгөх
 • Даатгалын компанитай гэрээ байгуулахад зуучлах

Сургалт зөвлөгөө өгөх:

 • Даатгалын хуулийн хүрээн дэх ерөнхий ойлголтууд
 • Даатгалын бүтээгдэхүүний танилцуулга
 • Даатгалын тохиолдолд авах арга хэмжээ
 • Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө
 • Даатгалын гэрээний мэргэжлийн зөвлөхийн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.

ДААТГУУЛАГЧ ТА ЯМАР ЭРХТЭЙ ВЭ:

 1. Даатгалын тухай зөвлөгөө зааварчилгээ авах
 2. Даатгалын зүйлээ даатгуулж, даатгалын тохиолдол болсон үед нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө авах
 3. Эрсдэл шилжүүлэх даатгалын байгууллагыг сонгоход санал оруулах, сонгох

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол: Бидэнтэй холбогдох

 

Хүсэлт илгээх