Тээврийн хэрэгслийн даатгал санал болгож байна.

Таны хувьд үнэтэй автомашинаа худалдан авсан диллер компанийнхаа засварын төвөөр засварлуулах гэхээр даатгалын нөхөн төлбөр хаанаа ч хүрэхгүй байна уу? Тэгвэл та дараах мэдээлэлтэй танилцаарай...

  1. Автомашины хохирлын шалтгаанд бус үр дүнд суурилж нөхөн төлбөр олгоно.
  2. Их бие төдийгүй салонд учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.
  3. Автомашин худалдан борлуулдаг диллер компанийн нэхэмжлэхийн дүнгээр нөхөн төлбөрийг олгоно.
  4. Тэжээвэр амьтны салонд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.
  5. Салоны цэвэрлэгээг мөн хариуцана.
  6. Автомашин засвартай үед Машин түрээсийн үйлчилгээний зардлыг танд олгоно.
  7. Автомашины цахилгааны гэмтлээс үүдэлтэй хохирлыг нөхөн төлнө.
  8. Жолоочийн гэнэтийн ослын эмнэлэг эмчилгээний зардалд 50 сая төгрөг хүртэл нөхөн төлбөр олгоно.
  9. Гуравдагч этгээдэд учруулах хохирлыг 5+5 сая төгрөгөөр хариуцана.

Утас: 7000-9099, 80528-9099, 8010-9099

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал