Эрсдэлийг тооцох, даван туулах сэтгэлгээ + Залуу байхдаа хүлээн зөвшөөрөгдөх

 

https://oneminute.mn/3205?fbclid=IwAR1mMACsBVyDfvgAEr2fDvrSbWMOGM7jZyRcY5ieup8zBQqF1RR74Xbg7h8