Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлт

Смарт зөвлөж байна: Хэдий даатгалын тохиолдол мөн боловч, даатгалын хууль болон аливаа даатгалын гэрээнд тусгагдсан нөхөн төлбөр олгогддоггүй нийтлэг нөхцөлүүд байдаг.

Жишээ нь: Та замын хөдөлгөөнд оролцож байх үедээ санамсаргүй алдаа гаргаж бусдын тээврийн хэрэгсэлд хохирол учруулсан нь ЖХД-ын тохиолдол мөн боловч даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл орчныг бүрдүүлсэн байж болохгүй юм.

Үүнд: Замгүй газраар явах, бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодох, архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ машин барих гэх мэт

...

#даатгал #нөхөнтөлбөр #даатгалдуудах

Даатгалын тохиолдлын үед ямар арга хэмжээ авах вэ?

Даатгалын нөхөн төлбөрийг хэрхэн олгодог вэ?

Таны машины даатгалд төлөх хураамжийг хэрхэн тооцоолдог вэ?