Та оффисын барилгаа бусдад түрээсэлдэг бол анхаарлаа хандуулаарай!

 

Түрээсийн бизнес эрхэлдэг байгууллага өөрийн үл хөдлөх хөрөнгөө аливаа эрсдэлээс сэргийлж даатгуулах сонирхолтой байдаг. Тухайн хөрөнгөнд гадны шалтгаанаас гадна, дотроосоо эрсдэл тохиолдох магадлалтай бөгөөд. Үүнд: 

1. Түрээслэгчийн буруугаас 
2. Түрээслүүлэгчийн буруугаас эрсдэл үүсэн магадлалтай гэж үздэг: 
Аль ч тохиолдолд бай Та 1-т ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ хийлгэж бүхий л тохиолдлоос үл хөдлөх хөрөнгөө хамгаалах боломжтой бөгөөд, давхар түрээслүүлэгч нарт маань гэнэтийн санхүүгийн хүндрэл тохиолдохгүй байлгах үүднээс, тэдэнд ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫГ буюу Хариуцлагаа даатгуулахыг санал болгох нь хамгийн зөв гарц юм.