Даатгалын брокер /зуучлагч/ гэж хэн вэ?

Хэрэглэгч, сонирхогч нарт тохирсон даатгалын үйлчилгээг санал болгон борлуулах замаар Даатгалын байгууллага болон Хэрэглэгч нарын мэдээлэл, хэрэгцээний тэнцвэртэй байдлыг ханган Xарилцагч~Tөвтэй мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага юм. 

Давуу тал:
Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллага
Даатгалын үндсэн үнээс илүү нэмэлт төлбөргүй зөвлөх, борлуулах үйлчилгээ
Даатгалын бүтээгдэхүүнийг таны хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн зөвлөх үйлчилгээ