card

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Даатгалын тохиолдол үүсэхэд зөвхөн таны машинд учирсан хохирлыг барагдуулах үүрэгтэй тээврийн хэрэгсэлийн иж бүрэн даатгалыг бид таньд санал болгож байна.

Даатгах зүйл:

  • Тээврийн хэрэгсэл
  • Тээврийн хэрэгсэлийн тоноглол

Даатгал хийлгэхэд шаардалагатай бичиг баримтууд:

  • Даатгуулагчын иргэний үнэмлэх
  • Даатгуулагчын жолооны үнэмлэх
  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ

          Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь зөвхөн машинд учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг бөгөөд зорчигч болон жолоочид үүссэн эрүүл мэндийн хохирлыг бардуулахгүй. Иймд та гэнэтийн осолын даатгалын талаар мэдээлэл авах бол энд дарна уу?

 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын хураамж тооцоолсон жишээ харах бол  

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх