ДААТГАГДСАН САР ШИНЭ

Даатгуулагч таны даатгалын гэрээний хугацаа Сар шинийн баярын үеэр дуусахаар байна уу? эсвэл даатгалаа хийлгэхээ хойшлуулсаар байна уу? Шалгаад үзэхэд гэмгүй л болов уу?

Учир нь бид чинь хөдөлмөрлөж олсон үнэ цэнэтэй зүйлсээ болон ахиж олдохгүй амь нас, эрүүл мэндээ хамгаалж, санхүүгийн том эрсдэлд орохгүй гэж сэргийлж даатгуулж байгаа шүү дээ…

Бидний зүгээс та бүхэндээ сар шинийн баярыг тохиолдуулан "ДААТГАГДСАН САР ШИНЭ"-ийг санал болгож байна.

Зөвхөн танд зориулан ОНЛАЙНААР болон УТСААР ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛАН Монгол улсын хаана ч 48 цагийн дотор хүргүүлэн ажиллаж байна.

Даатгалын гэрээгээ бидэнд хандан байгуулж, жолоочийн хариуцлага, эд хөрөнгө, амь нас эрүүл мэндээ даатгаж, амар тайван сар шинэдээ учран золгохыг та бүхэндээ уриалж байна.

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал