card

Та замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ санамсар болгоомжгүйгээр бусдын эд хөрөнгө, эрүүл мэндэд хохирол учруулвал:


Жолоочийн хариуцлагын даатгалаараа бусдын хохирлыг барагдуулах ба дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.

  1. Ослын улмаас хүн бэртэж, гэмтсэн бол түргэн туслаж дуудах. Утас: 103
  2. Мэргэжлийн байгууллага /цамын цагдаа/ дуудлага өгөх
  3. Нэн даруй даатгалын компанидаа мэдэгдэн, заавар зөвлөгөө авч тохиолдлыг бүртгүүлэх
  4. Ослын газар дээр шаардлагатай нотлох баримтыг бүрдүүлэх /ослын зураг болон орчны зураг авч баталгаажуулах/

Даатгалын компаниудын шуурхай албаны утас:

Ард даатгал ХХК

7720-0089

Тэнгэр даатгал ХХК

1800-1889

Монгол даатгал ХХК

1800-1990

Монре даатгал ХХК

7000-3000, 89090202

Практикал даатгал ХХК

7777-6677, 94001525

Гэр даатгал ХХК

7000-3000, 7013-9090

Номин даатгал ХХК

1800-2888

Миг даатгал ХХК

7575-6000

Хаан даатгал ХХК

7575-7588, 7000-0808

Бодь даатгал ХХК

7000-4800, 99054800

Даатгалын дараах арга хэмжээ авсны дараа таньд учирсан хохиролыг барагдуулах буюу нөхөн төлбөр олгоно. Энэ нөхөн төлбөр олгох үйл явц хэрхэн шийдвэрлэдэг талаар

 

Хүсэлт илгээх