ТА хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл болох өөрийгөө даатгуулдаг уу?

Аливаа даатгалын гэрээнд:

1. Эрсдэл буюу ямар тохиолдол болоход таны даатгал үйлчлэх юм бэ?

2. Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл: Тухайн эрсдэл нь болсон боловч нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл бүрдэх гэсэн  үндсэн хоёр зүйл заалт байдаг. Эдгээрийн улмаас ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ-аар нөхөн төлбөр авсан эсвэл авч чадаагүй тохиолдлуудаас Та бүхэнд хүргүүлж байна. 

Даатгалын тохиолдол 1:

Тохиолдол болсон огноо: 2018 он

Даатгуулагчийн ажлын нөхцөл байдал:  Гүний уурхайд ажилладаг

Даатгалын тохиолдол:  Машинаас буухдаа хальт гишгэж хөлөө хугалсан

Тайлбар: Тухайн үед өөрийгөө даатгалтай гэдгээ ч мэдээгүй явсан ба компаниас нь бүх ажилчиндаа нэгдсэн журмаар ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ хийлгэсэн байсан.  Ингээд /эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комисс /түүнийг хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсан гэж тодорхойлсон тул Ард даатгалаас 310,000 төгрөгийн нөхөн төлбөр авсан.

Даатгалын брокер Ж. Болормаа

Даатгалын тохиолдол 2:

Тохиолдол болсон огноо: 2019 оны 04 сарын 07

Даатгуулагчийн ажил: НҮГ-2 ажилтан

Даатгалын тохиолдол: Ажлын газрынхаа хүнд зодуулсан

Тайлбар: 14 хоног эмнэлэгт хэвтсэн ба даатгалын гэрээний нөхцөл ёсоор /эмнэлэг, амбулатори, гэрээр эмчилгээ хийлгэсэн эхний 45 хоног дотор – нийт даатгалын үнэлгээнээс өдрийн 0,3%/ нөхөн төлбөр авсан.  

Даатгалын үнэлгээ: 2,000,000 төгрөг

Төлсөн хураамж: 20,000 төгрөг

Авсан нөхөн төлбөр: 84,000 төгрөг байна.

Даатгалын брокер Б. Үүрийнтуяа

Даатгалын тохиолдол 3:

Тохиолдол болсон огноо: 2019 оны 04 сарын 15

Даатгалын тохиолдол: Өндөр Алтайн Зам ХХК-ы ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэн Pajero маркийн авто машин жолоодож явах үедээ зам тээврийн ослын улмаас нас барсан.

Тайлбар:  Даатгалын гэрээний нөхцөл ёсоор / ДААТГУУЛАГЧ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН УЛМААС нас барсан тохиолдолд даатгалын үнэлгээг 100% нөхөн төлнө / 20,000,000 төгрөгийн нөхөн төлбөр ар гэрт нь очсон байна.

Даатгалын үнэлгээ: 20,000,000 төгрөг

Төлсөн хураамж: 200,000 төгрөг

Авсан нөхөн төлбөр: 20,000,000 төгрөг

Даатгалын брокер Б. Үүрийнтуяа

Даатгалын тохиолдол 4:

Тохиолдол болсон огноо: 2019 оны 04 сарын 08

Даатгалын тохиолдол: Иргэн Есөн –Эрдэнэ ажлын байран дээрээ сунадаг шатнаас унаж гараа хугалсан.

Тайлбар: Энэхүү осол нь ажлын байран дээрээ зайлшгүй мөрдөх ёстой дүрэм заавар зөрчсөний улмаас гарсан нь үйлдвэрлэлийн ослын актаар тогтоогдсон. Ажилтан зайлшгүй хийгдэх ёстой техник аюулгүй ажиллагааны дүрэм заавар зөрчсөний улмаас гарсан тул эмнэлэг эмчилгээний нөхөн төлбөр олгохоос даатгалын компани татгалзсан байна.

Тухайн байгууллага АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ-аар  ажилтныхаа амь нас, эрүүл мэндийг даатгасан боловч дүрэм журам зөрчсөний улмаас гарсан осолд даатгалын компани нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах эрхтэй юм.  Харин энэ тохиолдолд ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ – аар нөхөн төлбөр авах боломжтой байсан байна.

Даатгалын брокер Б. Батчимэг 

Даатгалын тохиолдол 5:

Тохиолдол болсон огноо: 2019 оны 08 сарын 09

Ажлын байр: Зуны амралтаараа шуудан хүргэлтийн газар ажилласан.

Даатгалын тохиолдол: Мопедоор хүргэлт хийх явцдаа их бороо орсны улмаас гэр хорооллын зам хальтиргаатай байж, мопед осолдон гараа хугалсан байна.

Ажил олгогч бүх ажилчидаа АЖИЛЛАГСДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ-д хамруулсан байсан ба тухайн ажилтан нь 16 настай буюу 17 нас хүрээгүй байсан тул даатгалын гэрээний ёсоор даатгалын компани нөхөн төлбөр олгохоос татгалзсан байна. Даатгалын компаний ажилтан, даатгуулагч хоёр гэрээний зүйл заалтыг анзааралгүй даатгал хийсэн байна.

Смарт зөвлөж байна: ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ-ын нийтлэг шинж нь бүх төрлийн гэнэтийн осолд орох тохиолдолд эмнэлэг эмчилгээний зардлыг нөхөн төлөх заалттай боловч, дотроо утга агуулгын хувьд ялгаатай олон төрөл байдаг. Үүнд:

Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал

Оюутны гэнэтийн ослын даатгал

Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал

Тамирчдын гэнэтийн ослын даатгал гэх мэт.

Тиймээс Та хэнийг даатгалд хамруулах гэж байна вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй бөгөөд, мөн үүрэг ёсоор гэрээний нөхцөл заалттай заавал танилцаж гарын үсэг зурах нь чухал юм.

Даатгалын брокер Ж. Болормаа

Даатгалын  тохиолдол 6:

Тохиолдол болсон огноо: 2019 оны 06 сарын 19

Даатгалын тохиолдол: Өндөр Алтайн Зам ХХК-ын ажилтан тэмээнд өшиглүүлж баруун гараа гэмтээсэн.

Тайлбар: “Шуу ясны доод үзүүрийн хугарал” гэсэн оноштойгоор 41 хоног ажилдаа явах боломжгүй эмчилгээ хийлгэсэн байна. Ингээд тухайн даатгалын компанийн нөхцөл ёсоор/1 – 45 хоногт нийт үнэлгээнээс өдрийн 0,5%/ 4,100,000 төгрөгийн нөхөн төлбөр авсан байна.

Даатгалын үнэлгээ: 20,000,000 төгрөг

Төлсөн хураамж: 200,000 төгрөг

Авсан нөхөн төлбөрийн хэмжээ: 4,100,000 төгрөг

Даатгалын брокер Б. Үүрийнтуяа

Даатгалын тохиолдол 7:

Тохиолдол болсон огноо: 2018 оны 10 сарын 09

Даатгалын тохиолдол: Ажилтан Шинэбаяр нь цэвэр усны шугамд байрлах бактери устгах зориулалттай хэт ягаан туяаны гэрэл солих үедээ хамгаалалтын шил хэрэглэхгүйгээр туршилт хийснээс болж нүдний салст гэмтэж үрэвсэл үүссэн байна.

Тайлбар: Инженер техникийн албанаас хамгаалах шил,  аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөөгүйгээс болж ажилтан үүний хор хөнөөлийг мэдэлгүй ажилласан байна.

Тухайн ажилтан гэнэтийн ослын даатгалаараа эмчилгээний зардлаа 100% нөхөн төлүүлсэн.

Смарт зөвлөж байна: ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ болон АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГА-ын даатгалын аль нь ч бай хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, заавал хийгдэх дүрэм журам болоод бүхий л  хууль тогтоомжийн дагуу ажиллаж байх үүрэгтэй юм. Энэ тохиолдолд ганц энэ 2 биш бүх л даатгалын тохиолдлоор ямар ч асуудалгүй нөхөн төлбөрөө гаргуулаад, даатгалын үр шимийг хүртээд байх боломжтой. Манай Монголын даатгалын компаниуд аливаа дүрэм журам зөрчсөний улмаас үүссэн тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохгүй байх үндэслэлтэй боловч харьцангуй уян хатан хандаж, тухайн нөхцөл байдалд нь тохируулж ажилладаг гэж бид ойлгодог.

Даатгалын брокер Б. Батчимэг 

Даатгалын тохиолдол 8: 

Тохиолдол болсон огноо: 2018 он

Даатгалын тохиолдол: Иргэн А нь барилга угсралтын компанид ажилладаг байсан ба тухайн байгууллага нь АЖИЛЛАГСДЫН ГЭНЭТИЙН СОЛЫН ДААТГАЛ-д бүх ажилчинаа даатгуулсан. Гэвч даатгалын хугацаанд Иргэн А хорт хавдар гэсэн оношоор нас барсан байна. Энэ тохиолдолд даатгалын компани нөхөн төлбөр олгоогүй юм. 

Тайлбар: Осол гэмтлийн бус шалтгаанаар буюу өвчин эмгэгээс болж эмчилгээ хийлгэх, амь насаа алдах тохиолдолд ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ-аар нөхөн төлбөр авах боломжгүй байдаг. 

Даатгалын брокер А. Уянга 

Гэнэтийн ослын даатгал гэж юу вэ?

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал гэж юу вэ?

Холбоо барих