card
Мэндчилгээ

Мэндчилгээ

Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал

Даатгалын талаарх мэдлэгээ нэмээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөр

Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөр

Мэдээллийг цувралаар хүргэж байна...

Дэлгэрэнгүй
Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал

Мэдээллийг цувралаар хүргэж байна...

Дэлгэрэнгүй
ДААТГАГДСАН САР ШИНЭ

ДААТГАГДСАН САР ШИНЭ

Онлайн болон утсаар даатгал хийж үйлчилж байна.

Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчаас Талархал иржээ.

Даатгуулагчаас Талархал иржээ.

Даатгуулагчийн сэтгэгдлийг цувралаар хүргэж байна...

Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчаас талархал иржээ.

Даатгуулагчаас талархал иржээ.

Даатгуулагчийн сэтгэгдлийг цувралаар хүргэж байна...

Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчаас Талархал иржээ.

Даатгуулагчаас Талархал иржээ.

Даатгуулагчийн сэтгэгдлийг цувралаар хүргэж байна...

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөр хэрхэн олгогддог вэ?

Эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн төлбөр хэрхэн олгогддог вэ?

Эрүүл мэндийн даатгалын зүйл нь дараах эрсдэлүүдээс даатгагдана.

Дэлгэрэнгүй
Даатгал яагаад шүүмжлэл дагуулдаг вэ?

Даатгал яагаад шүүмжлэл дагуулдаг вэ?

Сэтгэлзүйн үүднээс даатгал хийсвэр зүйл учраас даатгалд хураамж төлөөд тохиолдол гарахгүй бол бодитоор авах үр ашиг байхгүй гэж хүмүүс боддог.

Дэлгэрэнгүй
Аян замд гарах зөвлөмж

Аян замд гарах зөвлөмж

Та аян замд гарахаар бэлтгэж буй бол дараах зүйлсийг анхаараарай.

Дэлгэрэнгүй
Даатгалын брокер гэж хэн бэ?

Даатгалын брокер гэж хэн бэ?

Даатгал гэдгийг энгийнээр “хэцүү өдөрт” хэрэглэх нөөцийг бага мөнгөөр худалдан авах гэж тайлбарлаж болох юм.

Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчаас Талархал иржээ.

Даатгуулагчаас Талархал иржээ.

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалаа хийлгэцгээе.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх