card
Даатгалын компаниудын 2020 оны 3-р улирлын нөхөн төлбөрийн мэдээлэл

Даатгалын компаниудын 2020 оны 3-р улирлын нөхөн төлбөрийн мэдээлэл

Даатгалын компаниуд жолоочийн хариуцлагын даатгалаар нийт 13.1 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгосон ба энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 1.9 хувиар буурсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Даатгалын компаниудын нөхөн төлбөр олгодог хугацаа

Даатгалын компаниудын нөхөн төлбөр олгодог хугацаа

Даатгалын компаниудын нөхөн төлбөр олгодог хугацаа /Жолоочийн хариуцлагын даатгал/

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх